תן לרחוב לדעת: מה זו דמוקרטיה בשבילך?

FULL DEMOCRACY CAN ONLY BE ACHIEVED BY ONE MAN NATIONS

OLIVETA
הערה
תן לרחוב לדעת: מה זו דמוקרטיה בשבילך?

THE OPTION TO DREAM, TO SHARE YOUR DREAM WITH OTHERS, EVEN THOUGH THEY HAVE A DIFFERENT ONE... האופציה לחלום ולחלוק את החלום שלך גם עם כאלה שהחלום שלהם אחר

NOA
הערה
תן לרחוב לדעת: מה זו דמוקרטיה בשבילך?

STREET, ARE YOU LISTENING? DEMOCRACY MEANS THERE IS LESS BLOOD ON YOU THAN NORMALLY.

PAUL SCHNEE
הערה
תן לרחוב לדעת: מה זו דמוקרטיה בשבילך?

RAIN + SUN = RAINBOW!

MLX
הערה
תן לרחוב לדעת: מה זו דמוקרטיה בשבילך?

חופש בחירה

רותי אבליוביץ
הערה
תן לרחוב לדעת: מה זו דמוקרטיה בשבילך?

מלא חיות חופשיות וחמודות בכל מקום אבל בלי ג

YAFFA CAKES
הערה
תן לרחוב לדעת: מה זו דמוקרטיה בשבילך?

BE PART OF THE RAIN

ULLIU
הערה
תן לרחוב לדעת: מה זו דמוקרטיה בשבילך?

משהו

ADIYA
הערה
תן לרחוב לדעת: מה זו דמוקרטיה בשבילך?

DEMOCRACY MEANS THE EXISTENCE OF DEMOCRATIC RAIN.

LUKAS VON BENES
הערה
תן לרחוב לדעת: מה זו דמוקרטיה בשבילך?

חופש הביטוי, אני יכולה ורשאית לומר כל מה שאני חושבת ללא פחד מהשלטון או מהמשטר

רחלי הלפרין דג׳ורנו
הערה
תן לרחוב לדעת: מה זו דמוקרטיה בשבילך?

תקווה

תקווה
הערה
תן לרחוב לדעת: מה זו דמוקרטיה בשבילך?

H OP E

TAL
הערה
תן לרחוב לדעת: מה זו דמוקרטיה בשבילך?

I LIVE IN ISRAEL, A "DEMOCRATIC" COUNTRY, HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA!

SHANTI OM DANINO
הערה
תן לרחוב לדעת: מה זו דמוקרטיה בשבילך?

THE FREEDOM FOR: ME TO BE ME YOU TO BE YOU HER TO BE HER HIM TO BE HIM IT TO BE IT THEM TO BE THEM US TO BE US... IN PEACE LOVE AND HARMONY YEAH

NANCY
הערה
תן לרחוב לדעת: מה זו דמוקרטיה בשבילך?

WAKE UP WORLD!

SHANTI
הערה
תן לרחוב לדעת: מה זו דמוקרטיה בשבילך?

WE NEED A CHANGE OF FREQUENCY... AWAKENING

SHANTI
הערה
תן לרחוב לדעת: מה זו דמוקרטיה בשבילך?

OLD WORLD CONCEPT...

SHANTI OM DANINO
הערה
תן לרחוב לדעת: מה זו דמוקרטיה בשבילך?

HAS NOT WORKED SO FAR...

SHANTI
הערה
תן לרחוב לדעת: מה זו דמוקרטיה בשבילך?

MASS ILLUSION

SHANTI
הערה
תן לרחוב לדעת: מה זו דמוקרטיה בשבילך?

A PRIVILEGED LIBERTY WITH THE FORCE TO CONSUME. UNFORTUNATELY CAPITALISM GOES WITH DEMOCRACY. AND EVERY DEMOCRACY IS SUPPORTING OR CAUSING DICTATORSHIPS.

MURIEL
הערה
Democratic Rain TEL AVIVis closed now . Many thanks for all contributions! Next CLOUD rising soon!

 תן לרחוב לדעת: מה זו דמוקרטיה בשבילך? 

It is necessary to fill in the text fields
Your message should have less than 160 characters